Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

b1) Při prodeji zboží musí být jasně specifikováno zda se jedná o nový výrobek na který se vztahují všechna ustanovení obchodního zákoníku, nebo jde o použité, komisní či repasované zboží s omezenými vlastnostmi, cenou a zárukou.

 

b2) Na nový výrobek se vztahují záruky dané výrobcem a zákazník má nárok na bezplatnou opravu či výměnu dle zákona. Pokud se však reklamace řeší mimo provozovnu (oprava či výměna doma u zákazníka), započítává se cena za dopravu. Cena za tuto službu se nachází v článku „prodej služeb“.

b3) Použité zboží nesoucí znaky opotřebení ale i drobné vady ve funkčnosti sekudnárního charakteru lze reklamovat do 7dnůpo koupi s přiloženým dokladem o zaplacení. Uznány budou závady, které nebylo možné při nákupu zjistit a zároveň mají vliv na hlavní funkčnost výrobku.

 

b4) Prodej komisního zboží je služba, při které se prodej zprostředkovává jiné osobě, která si sama odpovídá za vady i cenu výrobku. Firma proto nenese za kvalitu, cenu a původ žádnou odpovědnost. V případě sporu pouze zprostředkuje kontakt na prodávajícího. Cena za tuto službu se nachází v článku „prodej služeb“. Přičemž se obstaratel zavazuje řídit se aktuálním zněním zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

b5) Repasované zboží je použitý výrobek, který byl odborně zkontrolován, opraven a podroben testům na funkčnost všech komponent. Při prodeji je podrobně předveden a kupujícímu jsou sděleny všechny dostupné informace o jeho kvalitě i nedostatcích.

b6) Na jednotlivé komponenty se vztahuje záruka 1měsíc (není-li dohodnuto jinak/např.nové součástky/) a v tomto období má zákazník nárok na bezplatnou výměnu vadné komponenty za funkční.

b7) Po uplynutí této záruční doby na jednotlivé komponenty, má kupující právo na bezplatný servis po dobu dalších 5měsíců za předpokladu, že uhradí (nebo zakoupí) vadné díly.

b8) Pokud se objeví závada po uplynutí šesti měsíců od zakoupení zboží má zákazník právo na opravu včetně dílů a součástek s 50% slevou oproti cenám běžných na trhu po dobu dalších 6 měsíců.

 

b9) Tato jednoletá omezená záruka se nevzahuje na programové vybavení, a příslušenství krátkodobé spotřeby jako jsou spojovací kabely, klávesnice, myši, vyměnitelná media a podobně.

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 75 e-shop systém banan.cz